(PL)- Tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 còn nợ không có khả năng thu hồi, bao gồm cả khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh phải nộp trước ngày 1-7-2007 nhưng phát hiện, ấn định thu sau ngày này sẽ được xóa nợ.

Đối tượng được thực hiện xóa nợ là các hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp nhà nước. Tiền thuế được xóa nợ bao gồm tiền thuế môn bài, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế TNCN…; tiền phạt là các khoản tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Thông tư 179 của Bộ Tài chính về việc thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi quy định như trên.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện xóa nợ đối với trường hợp tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỉ đồng trở lên; từ 5 đến dưới 10 tỉ đồng do bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định; tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với các trường hợp dưới 5 tỉ đồng. Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 17-1-2014.

Đ.LIÊN


Video đang được xem nhiều