Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền luơng, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.


Ảnh minh họa: Internet

Cục thuế TP HCM vừa có công văn 1295 trả lời về thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm công ty chi trả thu nhập cho người lao động. Trường hợp người lao động trong một tháng nhận hai lần lương (đầu tháng nhận lần 1: nửa tháng lương cuối của tháng trước, cuối tháng nhận lần 2: nửa tháng lương đầu của tháng hiện tại) thì căn cứ tiền lương công ty chi trả cho người lao động trong tháng (không phân biệt tiền lương của tháng nào), tính giảm trừ gia cảnh theo đăng ký của người lao động để xác định thu nhập tính thuế TNCN.

PV