(PLO) Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 2067/BTC-NSNN về việc hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện.


Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Ảnh: tapchitaichinh.vn

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ tiền điện là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng, chi trả trực tiếp cho hộ nghèo.

Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền, chi trả theo quý (30.000 đồng/hộ/tháng x 3 tháng = 90.000 đồng)

Thời gian thực hiện chính sách bắt đầu từ 1-1-2012 đến 31-12-2012.

Tải văn bản tại đây.

 


Video đang được xem nhiều